Символи CLP Компютър Листове за безопасност
под контрол
SBLCore е уникален софтуер
за листове за безопасност, който значително
улеснява тяхното създаване и работата с тях.
Символи CLP Хронометър Значително спестяване на време SBLCore значително ще ускори вашата работа в сравнение с
s ръчния начин на обработка на листовете за безопасност.
Символи CLP Далекоглед Получете перфектен преглед Разработено филтриране, автоматична класификация
и всички документи винаги на едно място.

Това е SBLCore.
Символи CLP Чук Законова сигурност
при всички обстоятелства
SBLCore изцяло премахва рисковете от неправилно обработен
информационен лист за безопасност и от дълго търсене на законови промени.
Символи CLP Встъпително обучение Обучение и след това подкрепа Встъпително обучение, разработена система за подкрепа
и прегледно упътване са част от всеки лиценз.
Също така и актуализацията на програмата.
Символи CLP Различни езикови варианти Различни езикови варианти SBLCore актуално съществува
в 27 езикови версии.
ГЛАВНИ ПРЕДИМСТВА НА SBLCore

ГЛАВНИ ПРЕДИМСТВА НА SBLCore

Чрез използването на SBLCore получавате цяла редица инструменти за по-ефективна и по-бърза ежедневна работа.

Как функционира SBLCore?

Как функционира SBLCore?

С помощта на нашето прегледно инструктажно видео лесно и бързо ще видите как работи SBLCore.

За SBLCore

За SBLCore

Повече от 500 фирми използват нашия инструмент. Уверете се сами, че те действително са доволни от SBLCore.

Използвайте възможността за неангажиращо изпробване на SBLCore и си изтеглете 14-дневната пробна версия.
ГЛАВНИ ПРЕДИМСТВА НА SBLCore

Значително спестяване на време

SBLCore значително ускорява работата ви в сравнение с ръчната обработка на листове за безопасност.


Перфектен преглед

Разработено филтриране, автоматична класификация и всички документи винаги на едно място.Това е SBLCore.


Сигурност в законодателството

SBLCore изцяло премахва рисковете от неправилно обработен информационен лист за безопасност и от дълго търсене на законови промени.

Обучение и подкрепа

Встъпително обучение, разработена система за подкрепа и прегледно упътване са част от всеки лиценз. Също така и актуализацията на програмата.

SBLCore ПРАВИ ВАШАТА РАБОТА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-БЪРЗА

Създаване на един ЛБ за дистрибутора

150 min

мануално

15 min

с използването на SBLCore

Създаване на един ЛБ за производителя

360 min

мануално

45 min

с използването на SBLCore

SBLCore Е ПРЕГЛЕДЕН

филтър
 
Ще ви спести дългото търсене на необходимия лист за безопасност сред много други такива. Достатъчно е да използвате филтъра.
Изчисление на класификацията на сместа
 
За бързо и комфортно изчисление на класификацията е достатъчно да се използват съответните опции. Не е необходимо вие да изчислявате всичко.
База данни
 
Всички документи, необходими за изготвяните листове за безопасност, благодарение на SBLCore ще бъдат на едно място като приложение към ЛБ.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Авроматична класификация

Дословно с помощта на един бутон в SBLCore генерирате автоматична класификация въз основа на въведените стойности и наличните вещества. А то включително класификационния баланс, който детайлно описва как програмата е изчислила класификацията на сместа и какви входящи данни са били използвани. Част от изчислението е и посочването на острата токсичност АТЕ и съответните изчисления на опасността за околната среда. Изчислението на опасността на сместа използва формули за преценка на адитивните ефекти на веществата.

Автоматични фрази

Основно опростяване добавя функцията "Автоматични фрази", която автоматично добавя към всеки информационен лист за безопасност и винаги в съответствие с резултатна класификация. По този начин изчезва нуждата от робски пренаписване на същата, но необходима информация.

Създаване на етикет и модели на етикети

Добър помощник, който улеснява подготовката на етикети за печат, е тяхното оформяне директно в програмата SBLCore и след това тяхната реализация в много формати. Благодарение на друга функция, която подготвя етикетите на модели за печат, остава да направите само едно: да изпринтирате документа на принтера във вашия офис. SBLCore ще ви помогне и в случай, когато вашите етикети се подготвят от някакво графично студио. Разбираемите инструкции (отнасящи се до размера и правилното разположение на информацията на етикета) премахват сложната комуникация с графика и намаляват риска от неправилно обработени етикети.

UFI

Уникалният идентификатор на състав на композицията вече може да бъде генериран с помощта на SBLCore. Софтуерът включва интегриран UFI генератор, който може да се използва за генериране на необходимия код въз основа на въведената информация. За повече информация за UFI е на разположение уебсайт generator-ufi.com, който включва, наред с други неща, UFI Generator. В допълнение, на разположение е UFI decoder-ufi.com декодер за идентифициране на номера на микс и идентификационен номер на компанията, използван за изграждането на UFI кода.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА РАБОТАТА С SBLCore Е ЛЕСНА И УДОБНА

Встъпително обучение

Встъпително обучение

Благодарение на интуитивната работа и встъпителното обучение SBLCore става лесен не само за специалистите, но и за обучения персонал.


Подкрепа

Подкрепа

Подкрепата по телефон и имейл е осигурена от нашите специалисти, които са готови в кратко време да решат всеки технически и потребителски проблем.

Упътване

Упътване

Подробното упътване е част от всяка инсталация на SBLCore, така че винаги потребителите на програмата ще го имат на разположение.


Актуализации

Актуализации

Актуализациите на програмата осигуряват не само нейната техническа стабилност и безпроблемен ход, но най-вече гарантират законовата коректност на използваните данни.

ЛЕСНА РАБОТА С ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МНОГО ЕЗИЦИ В ИЗЦЯЛО ЛОКАЛИЗИРАНА СРЕДА

Възможността за създаване на информационни листове за безопасност на други езици е едно от ключовите предимства на SBLCore. Буквално с един бутон можете да създадете информационен лист за безопасност за друга държава по местоназначение. В момента SBLCore съществува в 27 езикови версии за 36 държави. Постоянно се добавят други държави. Също така локализираният потребителски интерфейс също позволява удобно ползване на родния ви език.

 

Примерни листове за безопасност

Как работи SBLCore

 

В краткото виде ще ви покажем:

  • база данни на опасни вещества, доставяна със софтуера
  • създаване на нов лист за безопасност
  • използване на автоматичната класификация
  • добавяне на автоматични фрази
  • изобразяване и експорт на листа за безопасност
  • създаване на етикет и модел
  • създаване на езиков варииант на листа за безопасност
Как работи SBLCore
 

First Steps in SBLCore (EN)
First Steps in SBLCore

Contact List (EN)
Contact List

Backup (EN)
Backup

New Substance (EN)
New Substance

Safety Data Sheet (EN)
Safety Data Sheet

Translating (EN)
Translating

Phrases (EN)
Phrases

Labels (EN)
Labels

Custom Label Templates (EN)
Custom Label Templates

Detergents (EN)
Detergents

Classification calculation (EN)
Classification calculation

Classification Balance (EN)
Classification Balance

Substance Database (EN)
Substance Database

Tips and Tricks (EN)
Tips and Tricks

ECHA Substances (EN)
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription (EN)
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS (EN)
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S (EN)
PCN access settings incl. S2S

Notification into PCN portal (EN)
Notification into PCN portal

ЗА НАС

Благодарение на ежедневния опит със съсздаване на листове за безопасност непрекъснато мислехме как да направим тази дейност по-лесна за нашите клиенти. Затова създадохме изключителния продукт SBLCore, който дава възможност за генериране на листове за безопасност директно на вашето работно място. Всичко ще бъде под контрол, ще имате и подкрепа на базата данни, за чиято актуализация ние се грижим редовно. Правим всичко това с акцент върху професионализма, личното отношение и най-вече отличното познаване на валидното законодателство.

Този ефективен и надежден софтуер е продукт на дългогодишен опит на служителите на фирма Gracilis и убеждението на екипа на SBLCore, че именно такива модерни и прогресивни решения са бъдещето на целия отрасъл. Решение, което носи на своите потребители изключително повишаване на ефективността на работата с листове за безопасност и свързаната с тях проблематика.

Petr Podrazil

Petr Podrazil

Главен мениджър по развитието
Blanka Burešová

Blanka Burešová

Изпълнителен директор

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА SBLCore

"В нашата фирма ежедневно работим с голям брой листове за безопасност, които изготвяме за стотици използвани живи суровини, полуфабрикати, видове бои и строителни материали, включително разцветки. Типична е и относителната сложност на рецептите. Благодарение на програмата SBLCore не само значително спестяваме време за съставянето на лист за безопасност, а това става и в лесна, прегледна програма за потребителя. Друго предимство е възможността за запаметяване в различни формати или XML експорт за бързо изпращане на съобщения на сървъра на Министерството на здравеопазването (CHLaP).“

Hradilová Alena
Отдел за качество и околна среда
COLORLAK, a.s.

"Програмата ни помогна да създаваме ЛБ на различни езици, да правим бързи промени в случай на актуализация на състава на материалите, смесите и др. под. Преди въвеждането на програмата пишехме ЛБ няколко дни, днес подготовката му ни отнема един час, а ако правим вариант на друг език от оригинал на словашки - няколко минути. Оценяваме техническата подкрепа, вземането предвид на нашите забележки и включването им в програмата и не на последно място подкрепата в областта "химия" и "законодателство".

GYNEX s.r.o.
Братислава

Програмата SBLCore ни помогна да ускорим значително създаването на листове за безопасност и ни улеснява при тяхната обработка. Благодарение на програмата имаме и оперативно на разположение прегледна база данни на ввсички създадени от нас листове за безопасност."

Pavla Soukupová
Ресор маркетинг и покупки
dm drogerie markt s.r.o.

"Обработката на нашите листове за безопасност с помощта на SBLCore е много по-бърза. Благодарение на автоматичното прехвърляне на данни от базата данни в съответните части в рамките на дадения лист отпада дългото търсене на лимити на експозиция, екологични данни, данни за токсичност и др. под. Също така преводите на различни езици са много бързи, достатъчно е да се преведат само няколко изречения, а не, както обиквиено, около тринадесет страници текст във всеки лист за безопасност. Законодателството е осигурено под формата на актуализации. Пакетите с актуализациите се изготвят директно от екипа на SBLCore и винаги можем да разчитаме, че са правилни."

DENAS COLOR a.s.

„I have already made our safety sheets in the languages that we need. It’s quite easy to do, once all substances that are needed for the safety sheets are added accurately. I had to add quite a few, but that is only one time. Now we can make the safety sheets easily in any language we want. That saves a lot of time.“

Toon Vermeule
Easy Life International B.V., Holland

„Използвам софтуера на SBLCore от ноември 2016 г. Това ми спести много пари. С програмата се работи много добре. Мога да реагирам бързо на промените в рецептите. Също така използвам софтуера за определяне на нови рецепти, когато мога да отговоря на състава на продукта, така че класификацията да е възможно най-благоприятна. Наистина съм доволна и се радвам, че купихме програмата. "

Marcela Stiborová
S A E L A s.r.o.

„Без програмата SBLCore изобщо не мога да си представя нашия семеен бизнес. Независимост на времето, сигурност и яснота в едно. Професионалният превод на чужди езици за няколко секунди също е от голяма полза. "

Marek Rauš
Директор на производството
Trix Praha spol., s r.o.

„Вече четвърта година използваме софтуера за безопасност на SBLCore. Програмата е удобна за потребителя, успяхме да създадем първите информационни листове за безопасност веднага след първоначалното обучение, а също така беше популярна сред нашите колеги в Словакия, Полша, Унгария, Словения и Сърбия. Оценявам гъвкавост на програмата, тя помага да се бързо създават прости SD и да се справя и с по-сложни задачи, например в случай на сложни смеси. Също така оценявам ясната база на данни, възможността за бързи актуализации и техническата поддръжка, която е готова и професионална за решаване на нашите проблеми и въпроси. “

Jana Jahodová
HSH Chemie s.r.o.

„При търсене на решение, свързано с необходимостта за създаване на листове за безопасност и тяхното администриране заложих на софтуерното решение SBLCore. Набавихме си SBLCoreпо-скоро като резервно и поддържащо решение за оперативната работа, но съвсем скоро той се оказа силен инструмент, с който сега създаваме листове за безопасност на целия сортимент оригинални части и аксесоари ШКОДА. С негова помощ успяхме да устоим при одитите на чуждестранните вносители и продажбите не бяха застрашени. Използваме 18 езикови локализации. Ако потребителят знае какво иска и знае как да го постигне, SBLCore е негов добър помощник.“

Ing. Tadeáš Narovec
Координатор на опасните предмети

ŠKODA AUTO a.s.

Референции

SEVEROCHEMA
ACE Trade
HEXPOL Compounding
dm drogerie markt
ŠKODA AUTO
REDROCK
Letiště Praha
Baumit
ENASPOL
RITCHI
O.K. SERVIS BioPro
Gumárny Zubří
Servind
ALCHIMICA
Noroo Bee Chemical
Dr. Kulich Pharma
DEDRA
DONAUCHEM
Chemotex
AROCO
HF servis
Colorlak
BETOSAN
MOL
AROMA
Auto-Color
LUBRICANT
Country Life
Inter Cars
BIONA
PENTA
DENAS COLOR
ANTI-GERM