Видео уроци

В 90 минути видеоклипове ще Ви запознаем със софтуера SBLCore и неговите функции. Видеоклиповете ще Ви преведат през стъпките за създаване на информационни листове за безопасност, етикети или PCN доклади и ще Ви помогнат да започнете да работите ефективно с информационните листове за безопасност в софтуера.

play

Как работи SBLCore?

3:46

First Steps in SBLCoreplay

First Steps in SBLCore

4:09

SBLCore пробно изтегляне, настройка на база данни, импортиране на примерни информационни листове за безопасност и база данни за вещества, директория и фрази, ръководство за потребителя.

Contact Listplay

Contact List

2:31

Стартиране на нов бизнес в указателя и работа със списъка с контакти.

Backupplay

Backup

2:17

Архивиране и възстановяване на данни, настройване на автоматично архивиране.

New Substanceplay

New Substance

4:53

База данни за веществата, създаване на ново вещество въз основа на информация от информационния лист за безопасност, попълване на номера по CAS, EC и REACH, наименование на веществото, попълване на класификацията и токсикологични и екотоксикологични стойности от раздели 8, 11 и 12.

Substance Databaseplay

Substance Database

5:04

База данни за веществата – методи за филтриране, избор на колони за филтриране, видове вещества в базата данни, търсене и създаване на ново вещество и диференциране на веществата в базата данни.

ECHA Substancesplay

ECHA Substances

3:13

Вещества на ECHA – Търсене в ECHA, класификацията и наименованията на веществата в ECHA, добавяне на ново вещество от ECHA към базата данни.

Safety Data Sheetplay

Safety Data Sheet

5:59

Създаване на нов информационен лист за безопасност – попълване на документация и вещества, изчисляване на класификацията, използване на автоматични фрази, преглед на информационния лист за безопасност.

Phrasesplay

Phrases

3:06

Типове фрази, създаване на фрази по избор и автоматични настройки на фрази.

Translatingplay

Translating

3:18

Превод на информационни листове за безопасност с помощта на SBLCore, създаване на собствени фрази с преводи.

Classification calculationplay

Classification calculation

7:37

Описание на информацията, необходима за автоматична класификация, нейното въвеждане и изчисляване на автоматичната класификация.

Classification Balanceplay

Classification Balance

4:55

Описание на данните и процедурата за изчисляване на класификацията в доклада за класификация.

Labelsplay

Labels

4:53

Създаване на етикети, многоезични етикети, листове с етикети и инструкции за създаване на етикети.

Detergentsplay

Custom Label Templates

5:47

Изготвяне на персонализирани шаблони.

Detergentsplay

Detergents

3:06

Създаване на информационен лист за безопасност за детергент – добавяне на компоненти за детергенти, създаване на информационен лист.

PCN access settings incl. S2Splay

PCN access settings incl. S2S

7:30

Настройка на достъпа за PCN портала и активиране на S2S за директно уведомяване от софтуера. PCN регистрация, системно решение (S2S).

Notification into PCN portalplay

Notification into PCN portal

6:11

Ръчно уведомяване, S2S уведомление.

PCN without SDSplay

PCN without SDS

5:49

Създаване на нотификации за PCN без необходимост от информационен лист за безопасност.

SBLCore Blue subscriptionplay

SBLCore Blue subscription

3:36

SBLCore Blue – подробно описание на абонамента.

SBLCore logo

Ние предлагаме решения за създаване и управление на информационни листове за безопасност. Нека се занимаем с цялостната администрация, свързана със създаването, класифицирането и архивирането на информационните листове за безопасност. Софтуерът SBLCore е предназначен за всички производители, вносители, дистрибутори и различни потребители на химикали и смеси.

Имате ли нужда от съвет?

Поддържайте връзка

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Чехия

ЕИК: 04278968
№ по ДДС: CZ04278968

Kontakt

Телефон: +420 731 390 417

Имейлът: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да разберем поведението на нашите посетители, така че да можем да предложим съдържание според техните предпочитания.

Повече за бисквитките ×
Функционални бисквитки
Този уебсайт използва необходимите бисквитки, които са от решаващо значение за правилното му функциониране. Той ще осигури правилното показване на страницата, ще даде възможност за подаване на формуляри и подобни необходими функции. Тези технически бисквитки не могат да бъдат изключени.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
sblcore_cc www.sblcore.bg 1 година Съхранява съгласието на потребителя за използване на бисквитки. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.bg Сесия Съхранява информация за сесията на потребителя. SBLCore s.r.o.
Аналитични бисквитки
Използваме аналитични бисквитки, за да оценим ефективността на нашия уебсайт. Ние използваме тези бисквитки, за да проследяваме броя на посещенията, източниците на трафик и поведението на потребителите на нашия уебсайт - например, ние откриваме каква информация търсят и коя информация е най-важна за тях. Тази информация ни помага да оптимизираме сайта и да подобрим нашите услуги.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
_ga www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
Маркетингови бисквитки
Маркетинговите бисквитки се използват за показване на подходящи реклами въз основа на вашите предпочитания. Това персонализирано съдържание, използвано от нашите партньори, може да се появи на различни уебсайтове. Ако не изберете тези бисквитки, броят на рекламите няма да се промени, но те вече няма да бъдат съобразени с вашите интереси.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
_gcl_au www.sblcore.bg 3 месеца Използва Google AdSense, за да експериментира с ефективността на рекламата на уебсайтове, използващи техните услуги. Google