Защита на личните данни

Информация относно обработването на лични данни

Ние сме наясно със значението на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти и следователно, когато съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, действаме в съответствие с приложимите правни разпоредби, по-специално с Общия регламент на Европейския парламент и Съвет (ЕС) № 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (наричан по-долу „GDPR“), със Закон № 101/2000 г. Coll. относно защитата на личните данни, както е изменен със Закон № 127/2005 Coll. относно електронните съобщения и по-нататък съгласно съответните разпоредби на Гражданския кодекс.

Тази информация относно обработката на лични данни е валидна и в сила от 25.05.2018 г.

Информация за нас и контакти:

SBLCore s.r.o., идентификационен номер: 042 78 968, със седалище Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Прага 9, регистрирано в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел C, вписване 245258

Имейлът: blanka@sblcore.com

Защо обработваме вашите данни:

Предоставянето на лични данни е доброволно, но някои от Вашите данни са необходими за сключване на договори и изпълнение на задължения. Ние обработваме данните, които ни предоставяте, основно за целите на предоставяне на нашите услуги и продукти, фактуриране, както и за вътрешна употреба, за маркетингови и бизнес цели или за събиране на искове или оценка на морала на плащането.

Какви данни и с каква цел обработваме:

 1. За целите на сключване и последващо изпълнение на съответния договор, включително разглеждане на Ваши евентуални претенции от неизпълнение, ние обработваме:

  име и фамилия на клиента, електронен адрес, телефон

  Правното основание за обработката на лични данни за тази цел е преди всичко изпълнението на съответния договор и същевременно изпълнението на нашите законови задължения съгласно правните разпоредби, уреждащи права и задължения във връзка със счетоводството.

  Предоставянето на лични данни за тази цел е предпоставка за сключването и изпълнението на договора и не изисква съгласие за обработване на лични данни. Ако не ни бъдат предоставени лични данни, не можем да сключим договора и да го изпълним надлежно.

 2. За целите на предявяване на претенции, произтичащи от нас във връзка или произтичащи от съответния сключен договор, ние обработваме:

  име и фамилия на клиента, електронен адрес, телефон

  Правното основание за обработване на лични данни за тази цел е нашият легитимен интерес. Не се нуждаем от вашето съгласие, за да предоставим лични данни.

 3. За целите на директния маркетинг (т.е. изпращане на оферта, свързана с услуга или продукт, който ви е предоставен като част от изпълнението на съответния договор), ние обработваме:

  име и фамилия на клиента, електронен адрес, телефон

  Правното основание за обработване на лични данни за тази цел е нашият легитимен интерес. Не се нуждаем от вашето съгласие за предоставяне на лични данни, но вие, от друга страна, можете да изразите несъгласието си с тази обработка.

 4. За целите на изпращане на други търговски и маркетингови съобщения ние обработваме:

  име и фамилия на клиента, електронен адрес, телефон

  Правното основание за обработване на лични данни за тази цел е съгласието на клиента или лицето за контакт на клиента. За да обработваме Вашите лични данни за тази цел, се нуждаем от Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време.

При обработката на вашите лични данни няма да има автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Колко време обработваме вашите данни:

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срока на договорното правоотношение и впоследствие за период от 4 години след прекратяването му или за периода, необходим за правилното упражняване на нашите правни претенции, произтичащи от съответния договор.

За целите на директния маркетинг ние съхраняваме лични данни за срока на договорните отношения и впоследствие за период от 2 години след прекратяването им.

За целите на изпращане на други търговски и маркетингови съобщения, ние съхраняваме личните данни за срока на вашето съгласие.

Ако поискате изтриване на вашите лични данни, ние ще изтрием или анонимизираме вашите лични данни в рамките на 1 месец от изпращането на такова искане; това обаче не важи, ако можем да запазим вашите данни въз основа на нашите легитимни интереси (особено с цел упражняване на права от съответния договор) или на друго правно основание и за друга цел съгласно приложимите правни разпоредби.

На кого прехвърляме вашите данни:

Ние ще Ви предоставим актуален списък с трети страни, на които можем да прехвърлим Вашите лични данни при заявка, изпратена на нашия имейл адрес за контакт по-долу.

Вашите лични данни не се прехвърлят извън ЕС.

Как гарантираме сигурността при обработка на данни:

Ние обръщаме голямо внимание на политиката за сигурност в компанията, поверителността на служителите, спазването на вътрешните насоки и избора на договорни партньори.

Какви права имате срещу нас:

 • правото да поискате достъп до лични данни и информация за тяхното обработване,
 • правото на коригиране или изтриване на лични данни,
 • правото на ограничаване на обработката на данни,
 • право на преносимост на данните,
 • правото на възражение срещу обработката на данни,
 • правото на подаване на жалба срещу обработката на лични данни до надзорния орган (Служба за защита на личните данни на Чешката република, със седалище Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7).

Можете да се свържете с имейл за контакт с всякакви въпроси относно обработката на лични данни.

SBLCore logo

Ние предлагаме решения за създаване и управление на информационни листове за безопасност. Нека се занимаем с цялостната администрация, свързана със създаването, класифицирането и архивирането на информационните листове за безопасност. Софтуерът SBLCore е предназначен за всички производители, вносители, дистрибутори и различни потребители на химикали и смеси.

Имате ли нужда от съвет?

Поддържайте връзка

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Чехия

ЕИК: 04278968
№ по ДДС: CZ04278968

Kontakt

Телефон: +420 731 390 417

Имейлът: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да разберем поведението на нашите посетители, така че да можем да предложим съдържание според техните предпочитания.

Повече за бисквитките ×
Функционални бисквитки
Този уебсайт използва необходимите бисквитки, които са от решаващо значение за правилното му функциониране. Той ще осигури правилното показване на страницата, ще даде възможност за подаване на формуляри и подобни необходими функции. Тези технически бисквитки не могат да бъдат изключени.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
sblcore_cc www.sblcore.bg 1 година Съхранява съгласието на потребителя за използване на бисквитки. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.bg Сесия Съхранява информация за сесията на потребителя. SBLCore s.r.o.
Аналитични бисквитки
Използваме аналитични бисквитки, за да оценим ефективността на нашия уебсайт. Ние използваме тези бисквитки, за да проследяваме броя на посещенията, източниците на трафик и поведението на потребителите на нашия уебсайт - например, ние откриваме каква информация търсят и коя информация е най-важна за тях. Тази информация ни помага да оптимизираме сайта и да подобрим нашите услуги.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
_ga www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
Маркетингови бисквитки
Маркетинговите бисквитки се използват за показване на подходящи реклами въз основа на вашите предпочитания. Това персонализирано съдържание, използвано от нашите партньори, може да се появи на различни уебсайтове. Ако не изберете тези бисквитки, броят на рекламите няма да се промени, но те вече няма да бъдат съобразени с вашите интереси.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
_gcl_au www.sblcore.bg 3 месеца Използва Google AdSense, за да експериментира с ефективността на рекламата на уебсайтове, използващи техните услуги. Google