Създаване на информационни листове за безопасност

Бъдете уверени в информационните листове за безопасност

Създаване на информационни листове за безопасност и свързани с тях дейности

Професионална обработка на информационните листове за безопасност съгласно действащото законодателство на 36 държави и в 27 езикови версии. Вашите информационни листове за безопасност ще отговарят напълно на всички законови разпоредби.

Услуга за обработка на информационни листове за безопасност

Създаване и превод на информационни листове за безопасност за 36 държави

Надзор на веществата и текуща актуална класификация на целия продукт

Анализ на законодателните задължения

Изчисляване на класификацията на сместа въз основа на формулата

Създаване на дизайн на етикети и окончателна проверка

UFI кодове и подаване към портала за PCN

Интересувате ли се от нашите услуги?

Свържете се с нашите експерти

Нашите услуги

Услуги, които предоставяме

Информационни листове за безопасност

Създаваме информационни листове за безопасност за до 36 държави на 27 езика. Ние сме тук, за да проверим класификацията на веществата и продукта като цяло. Наш дълг е да посочим всички несъответствия. Освен това ще предложим следващите стъпки и ще определим отговорностите, произтичащи от законодателството в областта на химикалите, като например задълженията за уведомяване и съдържанието на етикета.

UFI и PCN портал

Ще проверим дали проблемите с UFI и PCN Ви засягат пряко. Ние ще Ви предоставим професионална помощ в съответствие с действащото законодателство и ще организираме всичко – от лични съвети, през регистрация в PCN портала и създаване на UFI, до последващо уведомяване за продукта.

Детергенти

Нека Ви напътстваме за спазване на законовите изисквания по отношение на детергентите. Ще създадем информационен лист за безопасност, дизайн на етикета и информационни листове в съответствие с Регламента за детергентите. Уведомлението за детергентите ще бъде изпратено до портала PCN от Ваше име.

Държави и езици

Услугата е достъпна за 36 държави

Едно от ключовите предимства на нашата услуга е създаването на информационни листове за безопасност за всички европейски държави. Ще предоставим информационни листове за безопасност за 36 държави, главно от ЕС, на общо 27 езика.
Образци на информационни листове за безопасност

Спазване на законодателните задължения

Знаете ли кои задължения се отнасят за вас?

Един от често срещаните проблеми, с които се сблъскваме, е липсата на осъзнаване на истинската степен на задълженията, които нашите клиенти трябва да спазват. Те обикновено разбират за проблемите само когато излязат на повърхността по време на инспекция от властите, като несъзнателно се излагат на риск от санкции.

Какви задължения се прилагат за информационния лист за безопасност?
Информационният лист за безопасност се използва за предаване на информация за опасностите от даден продукт във веригата на доставка. Той също така дава инструкции как да се борави с такъв продукт. Той се създава от производителя на веществото, вносителя и потребителя надолу по веригата или дистрибутора. Форматът и съдържанието на информационния лист за безопасност са посочени в REACH. Информационният лист за безопасност се изготвя на официалния език на държавата по местоназначение.
Какви задължения се прилагат за етикетирането?
Както и при информационния лист за безопасност, етикетът трябва да бъде и на официалния език на държавата на местоназначение. Съдържащата се информация е в съответствие с информацията от информационния лист за безопасност. В същото време съдържанието на етикета ще се променя в зависимост от вида на употреба на продукта.
Кога възниква задължението за уведомяване за смес?
Смесите с опасности за човешкото здраве или физични опасности трябва да бъдат маркирани с код UFI и докладвани на портала за PCN, управляван от ECHA. Всяка държава обаче може да определи допълнителни стъпки, които да бъдат следвани в рамките на уведомлението, като например такси за уведомяване.
Как изглежда информационният лист за безопасност?
Информационният лист за безопасност следва точния формат, определен в рамките на ЕС в приложение II към REACH. Той се състои от 16 раздела, заглавията на които са изложени на всички езици на ЕС, така че не може да се направи прост превод едно към едно. Също така е определено каква информация трябва да съдържа всеки раздел. Те трябва да бъдат написани ясно и кратко. Неевропейските държави се ръководят от собственото си национално законодателство.
Какво трябва да съдържа етикетът?
Етикетът на продукта се създава въз основа на раздел 2.2 от информационния лист за безопасност. Важно е да се гарантира, че информационният лист за безопасност и етикетът са в съответствие помежду си, тъй като предоставената информация трябва да бъде идентична.
Как изглежда UFI и къде е посочено?
UFI е задължителна част от етикета и трябва да бъде в четлива и незаличима форма. Съкращението "UFI" е еднакво, т.е. неизменно на всички езици на Европейския съюз и предхожда самия код, който винаги е дълъг 16 знака. След това кодът се представя във формат <b>UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3</b>.
Искате ли вашите информационни листове за безопасност да бъдат под контрол? Търсите прост инструмент, който да Ви помогне с това?

Изпробвайте нашия софтуер SBLCore за създаване и управление на информационни листове за безопасност

Имате ли вече опит с информационните листове за безопасност? В сравнение с ръчната обработка, софтуерът SBLCore значително ще ускори и опрости работата Ви с информационни листове за безопасност. SBLCore минимизира риска от неправилна обработка и продължително търсене на законодателни промени. Вие ще контролирате и двете - Вашите информационни листове за безопасност и всички подкрепящи документи.

Нашите клиенти

Присъединете се към повече от 750 компании, които вече са използвали нашите продукти или услуги за пълно удовлетворение.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Ние предлагаме решения за създаване и управление на информационни листове за безопасност. Нека се занимаем с цялостната администрация, свързана със създаването, класифицирането и архивирането на информационните листове за безопасност. Софтуерът SBLCore е предназначен за всички производители, вносители, дистрибутори и различни потребители на химикали и смеси.

Имате ли нужда от съвет?

Поддържайте връзка

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Чехия

ЕИК: 04278968
№ по ДДС: CZ04278968

Kontakt

Телефон: +420 731 390 417

Имейлът: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да разберем поведението на нашите посетители, така че да можем да предложим съдържание според техните предпочитания.

Повече за бисквитките ×
Функционални бисквитки
Този уебсайт използва необходимите бисквитки, които са от решаващо значение за правилното му функциониране. Той ще осигури правилното показване на страницата, ще даде възможност за подаване на формуляри и подобни необходими функции. Тези технически бисквитки не могат да бъдат изключени.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
sblcore_cc www.sblcore.bg 1 година Съхранява съгласието на потребителя за използване на бисквитки. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.bg Сесия Съхранява информация за сесията на потребителя. SBLCore s.r.o.
Аналитични бисквитки
Използваме аналитични бисквитки, за да оценим ефективността на нашия уебсайт. Ние използваме тези бисквитки, за да проследяваме броя на посещенията, източниците на трафик и поведението на потребителите на нашия уебсайт - например, ние откриваме каква информация търсят и коя информация е най-важна за тях. Тази информация ни помага да оптимизираме сайта и да подобрим нашите услуги.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
_ga www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.bg 2 години ИД, използван за идентифициране на потребителите. Google
Маркетингови бисквитки
Маркетинговите бисквитки се използват за показване на подходящи реклами въз основа на вашите предпочитания. Това персонализирано съдържание, използвано от нашите партньори, може да се появи на различни уебсайтове. Ако не изберете тези бисквитки, броят на рекламите няма да се промени, но те вече няма да бъдат съобразени с вашите интереси.
Cookie Домейн Валидност Описание Обработващ
_gcl_au www.sblcore.bg 3 месеца Използва Google AdSense, за да експериментира с ефективността на рекламата на уебсайтове, използващи техните услуги. Google